Bezpieczeństwo i gwarancja poufności.

W każdej firmie tworzone są dokumenty o różnym poziomie poufności, mogą być to między innymi faktury, dane finansowe, raporty a nawet dane zawierające szczególną ochronę prawną danych osobowych. Każda firma, instytucja ma prawny obowiązek ochrony danych. Ustawy i regulacje prawne sugerują, że organizacje powinny przekazywać dane odpowiedniej firmie specjalizującej się w bezpiecznym niszczeniu informacji poufnych, które mogą być zgromadzone na papierze lub elektronicznych nośnikach danych. Czech Recykling dzięki wdrożonej polityce bezpieczeństwa gwarantuje utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa zgodnie z wymogami rozporządzenia Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 133, poz. 883).

Czech Recykling jest ekspertem w bezpieczeństwie powierzanych danych.

Odpowiadamy za przekazywane dane od momentu ich spakowania w bezpieczne pojemniki po monitorowany transport, aż po poufne zniszczenie w certyfikującym urządzeniu. Wszystkie dane niszczone są według Normy DIN 66399 określającej zasady niszczenia nośników danych, zarówno elektronicznych, jak i papierowych. Nasi kontrahenci mają możliwość osobistego uczestniczenia w procesie niszczenia danych bądź obejrzenia procesu niszczenia on-line. Kontrahentom nie uczestniczącym w procesie niszczenia przekazujemy nagranie DVD.

Nad całkowitym bezpieczeństwem czuwają wykwalifikowani pracownicy, którzy zostali powołani przez Administratora Danych Osobowych, nikt oprócz nich nie ma dostępu do powierzonych danych. Dla zapewnienia całkowitego bezpieczeństwa powołaliśmy Administratora Bezpieczeństwa Informacji: https://egiodo.giodo.gov.pl/form_abi.dhtml?form_id=361 

Porozmawiaj z nami
Czat z Firmao.pl CRM