Niszczenie dokumentów to konieczność - Chroń swoje dane z CZECH RECYKLING i śpij spokojnie. Każda firma, instytucja przetwarzająca dane osobowe ma obowiązek zapewnić ich bezpieczne niszczenie i utylizację. To oznacza obowiązek prawidłowego zniszczenia danych zawartych na dokumentach, w celu zabezpieczenia ich przed ponownym wykorzystaniem i odczytaniem danych na nich zawartych.

Obowiązująca Ustawa o Ochronie Danych Osobowych od 1997 roku nakłada obowiązek zgodnej z prawem ochrony tych danych. Jednak wciąż możemy usłyszeć o przypadkach niedostatecznego zabezpieczania ich, poprzez znajdujęce sie w śmietnikach faktury, wyciągi bankowe, dane z flipchartów itp. Każdy zatem powinien zadbać, aby nasze dane osobowe, dane o naszej firmie, kontrahentach były dostatecznie zabezpieczone przed wpadnięciem w niepowołane ręce.

Firma Czech Recykling dzięki wdrożonej polityce bezpieczeństwa, gwarantuje wykonanie usługi niszczenia dokumentacji niearchiwalnej w stopniu zapewniającym pełne bezpieczeństwo zgodnie z normą DIN 66399. Zaplecze techniczne w które wyposażona jest firma Czech Recykling, to certyfikowane urządzenia zapewniające osiągniecie poziomu bezpieczeństwa P-3 / O-2 / T-3 /E-2, zgodnie z normą DIN 66399.

W ramach usługi zapewniamy

Spakowanie przez pracowników naszej firmy dokumentacji przeznaczonej do niszczenia

Zachowanie rygorystycznych norm zachowania poufności danych

Monitorowanie transportu i procesu niszczenia

Zapewnienie niezbędnych pojemników do gromadzenia oraz transportu dokumentów

Poddanie recyklingowi 100% niszczonych dokumentów

Sporządzenie dokumentacji w postaci kart przekazania odpadu

Niszczymy

 • wydruki komputerowe
 • wyciągi bankowe
 • listy płac
 • dane osobowe pracowników
 • sprawozdania
 • tłumaczenia
 • umowy
 • dane o kontrahentach
 • faktury
 • korespondencja zewnętrzna oraz wewnętrzna
 • świadectwa szkolne,
 • wydruki z kas fiskalnych
 • całe archiwa
 • niszczenie całych segregatorów
 • etc.

Gwarantujemy

 • zachowanie rygorystycznych norm zachowania poufności danych
 • zapewnienie niezbędnych pojemników do gromadzenia oraz transportu dokumentów
 • plombowanie worków, pojemników lub samochodów przewożących dokumentację do zniszczenia oraz wystawienie protokołów przekazania
 • bezpieczeństwo transportu dokumentów monitorowaną flotą samochodów
 • niszczenie dokumentów jedynie na atestowanych niszczarkach przemysłowych oraz belowanie powstałej ścinki, co podwyższa stopień tajności i uniemożliwia odczytanie informacji
 • niszczenie dokumentów przez upoważnionych i  przeszkolonych w zakresie znajomości Ustawy o Ochronie Danych Osobowych pracowników,  zobowiązanych do zachowania tajemnicy
 • monitorowanie procesu niszczenia
 • wystawienie protokołu zniszczenia
 • transparentny system rozliczania usługi
 • niezawodność, stawiając jako priorytet bezpieczeństwo i profesjonalizm.

Obsługujemy między innymi:

Województwo łódzkie:
 • Łódź
 • Zgierz
 • Aleksandrów Łódzki
 • Konstantynów Łódzki
 • Pabianice
Województwo mazowieckie:
 • Warszawa
 • Pruszków
 • Piaseczno
 • Błonie
 • Ożarów Mazowiecki
Województwo wielkopolskie:
 • Poznań
 • Swarzędz
 • Września
 • Konin
 • Koło

Zapraszamy do współpracy klientów z całej Polski, zapewniając najlepszą cenę.

Klienci o nas

Porozmawiaj z nami
Czat z Firmao.pl CRM