01-08-2016 
Aktualny cennik skupu płyt głównych, procesorów elektroniki, do pobrania: Cennik skupu 01-08-2016

31-01-2016 
Katalog odpadów dostępny na naszej stronie www

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów zamieściliśmy na naszej stronie katalog odpadów. Dzięki temu mogą Państwo w łatwy sposób odnaleźć obowiązujące kody odpadów.

15-01-2016
Z dniem 23 stycznia 2016 r. tracą ważność decyzje z zakresu gospodarki odpadami wydane przed dniem wejścia w życie ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Zbliża się koniec ważności decyzji związanych z gospodarką odpadami . Czech Recykling posiada aktualne zezwolenia zgodne z nową Ustawą. 
Sprawdź czy twój partner biznesowy posiada aktualne zezwolenia. Przekazanie odpadów do podmiotu który stracił zezwolenia wiąże się z dużymi karami finansowymi.
"Ministerstwo Środowiska przypomina, iż z dniem 23 stycznia 2016 r. tracą ważność decyzje z zakresu gospodarki odpadami wydane przed dniem wejścia w życie ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Zgodnie z art. 232 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.), z dniem 23 stycznia 2016 r. następujące zezwolenia z zakresu gospodarki odpadami, wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, tracą ważność: 
- zezwolenie na zbieranie odpadów,
- zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów,
- decyzje wydane na podstawie art. 31 ust. 3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.
Do 22 stycznia 2016 r. (włącznie) posiadacze decyzji wydanych na podstawie starej ustawy o odpadach powinni uzyskać nowe decyzje z zakresu gospodarowania odpadami. Podmioty prowadzące działalność związaną z gospodarką odpadami, które nie dostosują się do wymagań ustawy o odpadach i nie uzyskają w tym terminie odpowiedniego zezwolenia, będą traktowane jako prowadzące działalność niezgodnie z przepisami prawa - bez wymaganego zezwolenia.
Posiadacze decyzji administracyjnych wydanych na podstawie starej ustawy o odpadach powinni niezwłocznie złożyć wnioski o wydanie nowych decyzji z zakresu gospodarowania odpadami."

04-01-2016
Zmiany w Ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Dnia 1 stycznia 2016 roku, weszła w życie nowelizacja Ustawy. 
Do najważniejszych zmian należą:

1. Odpowiedzialność wprowadzającego
Zgodnie z nowymi przepisami to producent/wprowadzający sprzęt będzie ponosił pełną odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami, które powstają z produktów wprowadzanych przez niego na krajowy rynek, również wtedy gdy obowiązki te będą realizowane za pośrednictwem organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

2. Zwiększenie poziomów zbierania
Od dnia 1 stycznia 2016 r. wszyscy wprowadzający sprzęt (nie tylko sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych - jak dotychczas) jest obowiązany do osiągania minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu, które wynoszą nie mniej niż 40% średniorocznej masy sprzętu wprowadzonego do obrotu (obecnie jest to 35 % w stosunku do masy sprzętu wprowadzonej w poprzednim roku kalendarzowym). Od stycznia 2018 r. poziom zbierania będzie wynosił 40%, a od stycznia 2021 r. - 65% średniorocznej masy sprzętu wprowadzonego do obrotu.

3. Zmiana ilości i zakresu grup sprzętu.
Od 1 stycznia 2018 r. zmianie ulegnie zakres grup sprzętowych podlegających przepisom ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (z 10 do 6 grup). Obecnie funkcjonuje 10 grup sprzętu, w których ujęte są różne, ze względu na sposób i koszt przetwarzania, rodzaje sprzętu. To umożliwia wywiązywanie się przedsiębiorców z obowiązków ustawowych poprzez przetwarzanie np. tańszej w kosztach przetworzenia pralki (grupa I) pomimo, że przedsiębiorca wprowadza na rynek lodówki (również grupa I). Zmienione grupy uwzględniają grupy sprzętu m.in. pod względem kosztów związanych z ich przetwarzaniem.

4. Zwiększenie możliwości nieodpłatnego oddania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Ustawa zobowiąże duże sklepy, o powierzchni przeznaczonej sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego przekraczającej 400 m kw., do nieodpłatnego przyjęcia małogabarytowego zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych (żaden z jego zewnętrznych wymiarów nie może przekraczać 25 cm), bez konieczności zakupu nowego urządzenia. Dotychczas nieodpłatny zwrot zużytego urządzenia możliwy był tylko przy zakupie nowego urządzenia.

5. Zwiększenie ilości administracyjnych kar pieniężnych
Nowa ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zwiększa ilość administracyjnych kar pieniężnych. W ww. ustawie z 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie przewidziano 8 kar pieniężnych (od 5000 zł do 5 000 000 zł) za naruszenia przepisów tej ustawy. Nowa ustawa przewiduje 45 administracyjnych kar pieniężnych, gdzie wysokość kary rozpoczyna się od 5000 zł, a górny pułap to 1 000 000 zł.

01-01-2016
Witamy w Nowym Roku

Witamy serdecznie w Nowym Roku. Wszystkim klientom życzymy wszystkiego co najwspanialsze, spełnienia wszystkich marzeń, oraz noworocznych postanowień.

Porozmawiaj z nami
Czat z Firmao.pl CRM